1. Καρασάββας Γιάννης
2. Κλέοντας Γιάννης
3. Ζαχαρίου Μανώλης
4. Καντιώτης Σπύρος
5. Καραβίτης Χρήστος
6. Κουτσός Χρήστος
7. Φακαλής Γιώργος
8. Μαργώνης Γιώργος
9. Ελευθεριαδής Γιάννης
10. Θεοδωρίδης Νίκος
11. Κεκελέκης Κώστας
12. Κύρμος Ιωάννης
13. Καρακότας Ανδρέας
14. Ηλιάδου Σίσυ
15. Βαγγέλης Καρασάββας
16. Ρότσκος Θανάσης